lied van de lens

"Het Lied van de Lens"

Jan Landau & Guy Commerman
23 foto's en gedichten + cd
Uitgave: Paradox Pers 2000,
ISBN 90-72533-37-2
Een lichtmaaltijd.
De verzoening van stilstand en beweging.
Het noodzakelijke licht
en de onafwendbare schaduw voor de foto enerzijds
en de duistere en onvoorspelbare kanten van het woord anderzijds
ontmoeten elkaar,
zij ontdekken een gelijkenis
die zij begrijpen.

Zij voelen waarom, zij zien het ook.

Foto's: Jan Landau
Gedichten: Guy Commerman